بیراهه

موقع خداحافظی که شد

بیشتر از آنکه

به فکر بخاطر سپردن چهره اش باشم

حواسم پرت پیدا کردن راهی بود

که او را کنارم نگه دارد

راهی که هیچ وقت پیدا نشد..

/ 2 نظر / 64 بازدید