آخر دنیا

دکمه ی بالایی پیراهنت را که باز می کنی

گره ی کراواتت را که شل می کنی

چیزی از هنر پیشه های هالیوودی دهه ی هفتاد کم نداری

و به محض اینکه روبرویم می ایستی

دنیا تمام می شود

اخرالزمان که می گویند،همین است دیگر..

/ 88 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فراز

like[گل]

فراز

like[گل]

فراز

like[گل]

فراز

like[گل]

فراز

like[گل]

فراز

like[گل]

هستی

دلمــ یکــ کوچہ میــخواهــَد... بیــــــ بُنـــ بَسـتـــ...و بارانیـــ...نمـــ نمـــ... و یک خدا کہ کمیــــ با همــــ راهـ برویمـــــــ...ـــهمینـــ...!

نگار اطهری

اخرالزمان که می گویند،همین است دیگر..

علیرضا

دکمه ی بالایی پیراهنت را که باز می کنی......................................................................................................................................................................................................................................................................